Logo

Chebská účetní a poradenská s.r.o.

Daňové poradenství je poskytováno dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňovým poradenstvím je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“) poskytované daňovým poradcem zapsaným v seznamu daňových poradců.

Kancelář Komory zveřejňuje nové propagační video Komory daňových poradců ČR, aneb proč je důležité, mít daňového poradce.
Číst dál...
Profese daňového poradenství je upravena zákonem 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Vlastní rozsah činnosti daňových poradců je formulován jako „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen daně), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí (dále jen daňové poradenství)". Působnost daňových poradců je tedy značně rozsáhlá a přesahuje pouhé vyplnění daňového přiznání. Daňoví poradci působí převážně v oblasti daní a účetnictví, jako odborníci poskytující komplexní servis, zahrnující zastupování klienta, poradenství, ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví, kontrolní činnosti apod. Mnohé z těchto aktivit na trhu nabízejí i další subjekty. U daňových poradců je však tento servis nabízen převážně v rámci působnosti zákona 523/1992 Sb., a to má za následek zpřesnění některých prvků vztahu poradce a klienta. Zákon totiž ukládá některá práva a povinnosti, a dává tak klientům záruky, které by u služby poskytnuté na např. na základě Živnostenského zákona neměli. Zákon jasně stanovuje daňovému poradci např. povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl. Daňový poradce také odpovídá za škodu, která klientovi v souvislosti s daňovým poradcem vznikne.
Číst dál...